ONLINE PV Conference & EXPO – premiera uwieńczona sukcesem

W dniach 25-26.06.2020 odbyła się premiera ONLINE PV Conference & EXPO Fotowoltaika w Polsce –perspektywy i wyzwania. Wydarzenie miało bardzo innowacyjny charakter i odbywało się na platformie, która umożliwiała bezpośrednią interakcje miedzy uczestnikami.  Zainteresowanie naszym wydarzeniem i bardzo dobra frekwencja przeszły nasze oczekiwania a potwierdzają to dane statystyczne:

  • Łączna ilość rejestracji 1.105 osób
  • 1-szy dzień konferencja 915 osób (rotacyjnie)
  • 2-gi dzień webinaria łącznie 915 osób
  • Strefa EXPO – 675 odwiedzających

Wydarzenie odbyło się na Platformie Meeting Application, która została indywidualnie dopasowana do potrzeb wydarzenia i nadal jest rozwijana.

Trzeba podkreślić wyjątkowo innowacyjny charakter tego wydarzenia. To było jedno z pierwszych o ile nie pierwsze tego typu wydarzenie w Polsce, które połączyło cześć konferencyjna, webinarową i wystawienniczą Expo, czyli w zasadzie nieomalże przeniosło ideę targów stacjonarnych na poziom online, całość dostępna dla uczestników na stronie internetowej oraz w aplikacji mobilnej.

Wydarzenie charakteryzowała bardzo bogata o rozbudowana część merytoryczna. Były poruszone najważniejsze tematy branżowe. Konferencję otworzył wykład dr Stanisława Pietruszko Prezesa Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki, który nakreślił sytuacje na rynku fotowoltaicznym w Polsce i Europie. Bardzo pozytywnie została odebrana prognoza, ze obecny trend utrzyma się na rynku polskim, co najmniej do 2030 roku.

Wiesław Jamiołkowski, Główny Specjalista Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przedstawił działania i programy wspierające branżę fotowoltaiczną w Polsce.

Autorzy Przewodnika Aukcje OZE 2020 Przemysław Kałek i Grzegorz Skarżyński przedstawili tematykę aukcji OZE a Przemysław Kałek drugiego dnia w ramach webinarium od strony praktycznej przedstawił uczestnikom, jak najlepiej przygotować się do udziału w aukcjach OZE.

Przygotowanie i finansowanie inwestycji fotowoltaicznych z dotacji europejskich i krajowych w perspektywie 2020-2027 to był kolejny bardzo ważny temat, który był omówiony pierwszego dnia i kontynuowany drugiego w ramach webinaru, temat został bardzo szczegółowo zaprezentowany przez Piotr Ostrowski z firmy Europrojekty Consulting sp. z o.o.

Tematem, który w ostatnim czasie jest szeroko komentowany w mediach jest Europejski Zielony Ład. W ramach ONLINE PV Conference & EXPO zagadnienie to przedstawiła dr Anna Dyląg, Prezes Zarządu firmy ABC Energia Sp. z o.o. ale także ekspertka zasiadająca w wielu gremiach związanych z promowaniem energetyki obywatelskiej.

Tematyką magazynowania energii i klastrów zajęła się Barbara Adamska, CEO ADM Poland i ekspertka zasiadająca w wielu gremiach. Z racji tego, ze są to tematy bardzo obszerne pierwszego dnia skupiła się na tematyce magazynowania energii a drugiego dnia omówiła ten temat bardziej szczegółowo dodając do zagadnienie klastrów energii.

Ważnym tematem była tematyka przepisów przeciwpożarowych, którą przedstawił dr Janusz Teneta z Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki. Równie dużym zainteresowaniem instalatorów cieszyło się webinarium „Jak nie instalować, jakich błędów unikać”, które prowadził Jakub Wiśniewski z Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki, CEO Solwis.pl/dla-tych-co-na-dachu.

W ramach wydarzenia dystrybutorzy i producenci komponentów instalacji fotowoltaicznych jak inwertery, moduły, konstrukcje, kable, zabezpieczenia oraz firmy oferujące produkty pozwalające podnieść jakość takich instalacji czy tez ich żywotność, miały możliwość zaprezentowania się na strefie EXPO, w ramach konferencji a także prowadziły własne webinaria.

Sponsorami wydarzenia byli Portal OZE, Szkolenia OZE, Kehua Tech, Znshine oraz Seraphim.

Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym przez Ministerstwo Klimatu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Instytut Energetyki Odnawialnej oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W ramach Patronatu Medialnego współpracowaliśmy z Magazynem Fotowoltaika, PV Europe oraz portalami: gramwzielone,pol, smart-grids.pl, Biznes Alert, Wysokie Napięcie, inżynieria.com, Teraz Środowisko, Optimal Energy. CDN